Náš slib transparentního původu

Náš slib transparentního původu

Havelland Express věří v novou uvědomělost v oblasti stravy. Ústřední roli přitom hraje znalost původu potravin. Naše produkty mají svou historii, jejich jedinečný původ je vždy transparentní. Za to ručíme naším slibem transparentního původu.

Těžištěm našeho kompletního sortimentu je regionální rozmanitost chutí. Spolupracujeme s partnery, kteří vyznávají naše hodnoty. Zemědělství, které šetří zdroje, a druhově vhodný chov zvířat jsou pro nás zrovna tak důležité, jako nepoužívání přídavných látek a konzervačních prostředků. Krátké trasy zaručují čerstvost regionálních produktů. U regionálních produktů neexistuje žádné ohrožení vlivem dlouhých a energeticky náročných dob přepravy a skladování. To znamená regionálně to, co dokládá nezávislá certifikace a naše pečeť jakosti Green Label.

Havelland Express se zasazuje za regionální zachování druhů zvířat a rozmanitosti chutí. Ve spolupráci s vybranými výrobci vyvíjíme ve vlastní výrobě regionální speciality. Naše saalowské bylinkové vepřové, beelitzský králík nebo ruppinské jehněčí splňují nejvyšší kulinářské požadavky. U původu našich zvířat poskytujeme naprostou transparentnost už od narození zvířete. Jejich chov je provozován vhodným způsobem pro příslušný druh na šťavnatých pastvinách Braniborska. Přírodní krajina a zde odchované speciality tvoří jednotný celek pro nefalšovanou chuť. Díky krátkým přepravním trasám na místní jatka snižujeme stres u zvířat na minimum. Navíc zaručují přísné směrnice a zásady rychlé a pokud možno bezbolestné porážky.

 

Jedinečný původ

Pro Havelland Express platí zásada: Vysoce kvalitní potraviny mohou pocházet jedině z intaktních krajin a ze zdravých zvířat. Podle tohoto přesvědčení i konáme.
 

 


1. Krmení

• Zvířata jsou nejdříve krmena výhradně mateřským
   mlékem (chov telete s matkou)
• Telata si potom vyhledávají potravu v přírodní krajině
   slatinných rašelinišť Rhinluch
• Zde najdou dostatek čerstvé trávy a divokých bylin

2. Chov

• Odchov na šťavnatých lukách Braniborska a předního
   Pomořanska
• Zvířata žijí tak, jak to druh vyžaduje, převážně ve volné
   přírodě
• 100% stravy je přírodní spásání

3. Krajina

• Linumské tele žije v symbióze s biosférou Rhinluch
• Tento region je považován za největší stanoviště jeřábů
   v Evropě
• Ideální podmínky pro ekologický chov ve volné přírodě

4. Zvíře

• Linumské tele je jalovička z odchovu limousinského nebo
   žlutého plemene hovězího dobytka nebo jejich kříženců
• Vynikající kvalita masa díky přírodnímu chovu a spoustě
   pohybu
• Nepoužívání příměsí do krmiva a léků

5. Porážka

• Krátká přeprava bez stresu
• Poráží se na vlastních jatkách
• Žádné hromadné porážky
• Malá spotřeba energií

6. Zrání a bourání

• Maso zraje 24 dnů na kosti ve větraných chladicích
   prostorech
• Ruční bourání v malé manufaktuře
• Žádné průmyslové bourání
• Optimální využití poraženého zvířete díky integrované
   výrobně salámů

7. Vychystávání

• Krátké trasy od obchodníka k zákazníkovi
• Minimalizace odpadu díky obalům pro opakované použití
• Kompletní zpětná sledovatelnost produktu až k výrobci
• Použití energeticky úsporných technologií, např. zpětné
   využití tepla a vysoká energetická efektivnost

8. Produkt

• Maso s jemným vláknem a nitrosvalovým tukem díky
   pomalému a vhodnému růstu
• Přírodně vyzrálé telecí maso s minimální ztrátou vody
   při vaření
• Typická chuť telecího masa díky přírodnímu krmení
   bez příměsí


Není maso jako maso

Havelland Express zachází se zvířaty i potravinářským masem s pečlivostí a respektem. Proto sázíme na krátké přepravní trasy a bráníme zbytečné bolesti a utrpení. Porážet necháváme na místních jatkách, která garantují vysokou míru transparentnosti a bezpečnosti. Přísné kontroly zajišťují co nejšetrnější porážku.

Havelland Express klade důraz na optimální využití každé části zvířete a tím snižuje odpad na minimum. Po odborném rozbourání se maso přímo na místě okamžitě chladí a transportuje se speciálními chladicími kamiony do našeho logistického centra. Odsud jej expedujeme časově a energeticky efektivně v uzavřeném řetězci chlazení – pro požitek z absolutně čerstvého masa s prokázaným původem.