Ochrana osobních údajů

1. Obecné informace

Následující informace poskytují jednoduchý přehled o tom, co se stane s Vašimi osobními údaji při návštěvě našich webových stránek. Osobní údaje jsou všechna data, kterými můžete být osobně identifikováni. Podrobné informace o ochraně osobních údajů naleznete v našich zásadách uvedených v tomto textu.

Shromažďování osobních údajů

Kdo je zodpovědný za shromažďování osobních údajů na těchto stránkách?

Zpracování dat na těchto webových stránkách provádí provozovatel webových stránek. Kontaktní údaje naleznete v impresu této webové stránky,

Jak sbíráme Vaše údaje?

Vaše údaje sbíráme například tím, že nám je sdělíte při zadávání do kontaktního formuláře.

Ostatní data jsou automaticky shromažďována při návštěvě webových stránek prostřednictvím našich informačních systémů. Jedná se především o technické údaje (například který internetový prohlížeč či operační systém používáte nebo čas prohlížení). Sběr těchto údajů je automatický, jakmile vstoupíte na naše webové stránky.

K čemu užíváme Vaše osobní údaje?

Část těchto údajů je shromažďována za účelem zajištění bezchybného poskytování webových stránek. Jiné údaje lze použít k analýze uživatelského chování.

Jaké máte práva při nakládání s Vašimi osobními údaji?

Kdykoli máte právo získat bezplatné informace o původu, příjemci a účelu uložených osobních údajů. Máte také právo požadovat opravu, blokování nebo vymazání těchto údajů. Za tímto účelem a v případě dalších otázek týkajících se ochrany údajů nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedenou na stránkách. Dále máte právo na stížnost u příslušného dozorčího orgánu.

 

2.Obecné informace a ochrana údajů

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně. Vaše osobní údaje považujeme za důvěrné a nakládáme s nimi v souladu se zákonnými předpisy a zásadami o ochraně údajů.

Při používání tohoto webu budou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, které vás osobně identifikují. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké informace shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětlují také, jak a za jakým účelem toto probíhá.

Upozorňujeme, že přenos dat přes internet (například při komunikaci prostřednictvím e-mailu) může mít bezpečnostní chyby. Úplná ochrana dat od přístupu třetích stran není možná.

Informace od odpovědném subjektu

Odpovědný subjekt pro ochranu a zpracování osobních údajů na těchto stránkách je:

Telefon: 030 - 32 00 32 00
E-Mail: post@havelland-express.de

Odpovědným subjektem je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně nebo ve shodě s ostatními rozhoduje o účelu a způsobu zpracování osobních údajů (například jmen, e-mailových adres atd.).

Zrušení souhlasu se zpracováním dat

Mnoho operací při zpracování dat je možné pouze s Vaším výslovným souhlasem. Již udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Neformální zpráva e-mailem v tomto případě stačí. Zákonnost zpracování údajů provedená do zrušení zůstává odvoláním neovlivněna.

Právo na stížnost u příslušného dozorčího orgánu

V případě porušení zákona o ochraně údajů má dotyčná osoba právo podat stížnost u příslušného dozorčího orgánu. Příslušným dozorčím orgánem pro záležitosti ochrany údajů je státní úředník pro ochranu údajů spolkové země, ve které je naše společnost založena. Seznam úředníků pro ochranu údajů a jejich kontakty naleznete pod následujícím odkazem https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Právo na přenos osobních údajů

Máte právo na přenos osobních údajů, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu nebo při vyplnění smlouvy, sobě nebo třetí straně ve strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos údajů jiné odpovědné osobě, bude to možné pouze v technicky proveditelné míře.

Šifrování SSL nebo TLS

Tato stránka používá z bezpečnostních důvodů a k ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo požadavky, které nám zasíláte jako provozovateli webu, SSL nebo TLS šifrování. Šifrované připojení rozpoznáte změnou řádku adresy prohlížeče z "http: //" na "https: //" a symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, údaje, které nám předáte, nejsou čitelné pro třetí strany.

Informace, blokování, odstranění

Máte dle zákona právo na bezplatné informace o uložených osobních údajích, jejich původu, příjemci a účelu zpracování. V případě potřeby také na jejich opravu, blokování nebo vymazání. Pro další informace o osobních údajích nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené na těchto stránkách.

 

3. Inspektor ochrany údajů

Zákonný inspektor ochrany údajů

Objednali jsme pro naši společnost inspektora pro ochranu osobních údajů.

DanLahiri Agboli
HC Plus Gesellschaft für Datenschutz 
Geneststraße 5
D-10829 Berlin

Telefon: +49 (30) 959 984 57 -0
E-Mail: info@hc-plus.de

 

4. Shromažďování dat na našich stránkách

Cookies

Internetové stránky částečně využívají tzv. Cookies. Soubory cookie nepoškozují Váš počítač a neobsahují viry. Cookies slouží k tomu, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory v počítači uložené prohlížečem.

Většina souborů cookies, které používáme, jsou tzv. "Session cookies". Po skončení návštěvy budou automaticky smazány. Ostatní soubory cookie zůstanou v zařízení uloženy, dokud je neodstraníte. Tyto soubory cookie umožňují rozpoznat Váš prohlížeč při příští návštěvě.

Můžete nastavit Váš prohlížeč tak, abyste byli informováni o souborech cookie a povolili tyto pouze v jednotlivých případech či zakázali úplně. Lze také nastavit mazání těchto souborů při zavření prohlížeče. Zakázáním souborů cookie může omezit funkčnost tohoto webu.

Cookies, které jsou nutné k provedení procesu elektronické komunikace nebo k poskytování některých funkcí (např. funkce košíku), jsou zpracovávány a uloženy na základě čl. 6 odst. 1 písm. DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem o ukládání souborů cookie pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud jsou uloženy další soubory cookie (například soubory cookie pro analýzu chování při procházení), bude s nimi nakládáno samostatně.

Kontaktní formulář

Pokud nám zasíláte dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, jsou Vaše údaje včetně kontaktních údajů, které jste poskytli, ukládány pro případ dalších otázek při zpracování žádosti. Tyto informace nebudeme sdílet bez Vašeho souhlasu.

Zpracování osobních údajů zapsaných do kontaktního formuláře probíhá za Vašeho souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. DSGVO). Již udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Neformální zpráva e-mailem v tomto případě stačí. Zákonnost zpracování údajů provedená do zrušení zůstává odvoláním neovlivněna.

Informace, které poskytnete v kontaktním formuláři, zůstanou u nás, dokud nepožádáte o smazání, odvolání souhlasu s ukládáním nebo už nebude žádný účel pro jejich ukládání (například poté, co byla Vaše žádost zpracována). Závazné zákonné předpisy – zejména ukládací doby – zůstávají nedotčeny.

 

5. Analytické nástroje a reklama

Google Analytics

Tato stránka využívá funkcí služby Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, US

Tyto webové stránky používají aplikaci Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google Inc. (“Google“). Google Analytics používá tzv. “cookies“, textové soubory, které se ukládají do paměti Vašeho počítače a které umožňují analýzu Vašeho využití daných webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o Vašem využití těchto stránek jsou zpravidla přeneseny na server Google v USA a tam uloženy.

Uložení dat od Google-Analytics-Cookies probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. DSGVO. Provozovatel stránek má oprávněný zájem na analýze uživatelského chování k uživatelské optimalizaci webové nabídky a reklamy.

Doba uložení a uchování údajů o uživatelích Google Analytics je 26 měsíců.

Browser Plugin

Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru Vašeho prohlížeče; upozorňujeme Vás však na to, že v takovém případě eventuálně nebudete moci využívat veškeré funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Kromě toho můžete zaznamenávání údajů vygenerovaných souborem cookie o Vašem využití webových stránek (včetně Vaší IP adresy) pro Google a zpracování těchto informací společností Google zablokovat tím, že si stáhnete a nainstalujete plug-in prohlížeče, který je k dispozici na následujícím linku. Aktuální link je http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cz.

Odmítnutí shromažďování osobních údajů

Sběru dat pomocí služby Google Analytics můžete zabránit klepnutím na následující tlačítko. Bude nastaven Opt-Out-Cookie, který zabrání shromažďování údajů při budoucích návštěvách tohoto webu: vypnout službu Google Analytics.

 

Opt-Out-Cookie Webtracking na této stránce je:

Další informace o zpracovávání uživatelských dat a osobních údajů Google Analytics naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Google:  https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

6. Pluginy a nástroje

YouTube

Naše webová stránka používá pluginy od společností Google provozované stránky YouTube. Provozovatelem je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Když navštívíte některý z našich webů s podporou plug-inů YouTube, budete připojeni k serverům YouTube. Při tomto připojení bude serveru YouTube sděleno, které z našich stránek jste navštívili.

Pokud jste přihlášeni do účtu YouTube, umožňujete YouTube přiřadit Vaše chování při prohlížení k Vašemu osobnímu profilu. Tomuto se můžete vyhnout odhlášením z účtu YouTube.

Využití YouTube probíhá v zájmu optimalizace online nabídky. Toto představuje oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. DSGVO.

Další informace o zpracovávání uživatelských dat naleznete v zásadách ochrany osobních údajů YouTube na adrese https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy.